Chi sai nguyên tắc tới 20% “cái bánh” 112

    Gốc

    Sáng nay (30-10), Kiểm toán Nhà nước sẽ công bố báo cáo kiểm toán việc quản lý và sử dụng kinh phí Đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005 (gọi tắt là Đề án 112). Kết quả báo cáo đã chỉ rõ sự thất thoát, lãng phí của một đề án tiêu tốn bạc tỉ của Nhà nước và sai phạm không chỉ dừng lại ở Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ mà các bộ, ngành và địa phương có tham gia.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/206255.asp