Chỉ quy định phạm vi hành nghề theo chức danh

Bà Nguyễn Thị Nga (Bình Thuận) là bác sĩ y học dự phòng, tốt nghiệp chuyên khoa 1 y học gia đình, đã có chứng chỉ hành nghề y học dự phòng và chứng chỉ hành nghề bổ sung y học gia đình.

Bà Nga đang làm việc tại Trạm y tế phường, nhưng không được khám bệnh thanh toán BHYT do Phụ lục 7 của Thông tư số 32/2023/TT-BYT không có mã khám bệnh và chứng chỉ bổ sung y học gia đình của bà không được dùng để khám chữa bệnh BHYT tại Trạm y tế tuyến xã. Bà Nga hỏi, như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh chỉ quy định về phạm vi hành nghề của người hành nghề theo các chức danh được quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh mà không quy định về việc khám, chữa bệnh BHYT.

Chinhphu.vn

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/chi-quy-dinh-pham-vi-hanh-nghe-theo-chuc-danh-10224061113031119.htm