Chi phí quảng cáo, khuyến mại cần quy định hợp lý

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Quốc hội vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong việc khống chế tỷ lệ chi phí quảng cáo và khuyến mại (A&P)...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=05&home=detail&id=8b19c70bc2a7fd&page=category