Chi phí cho người làm chứng trong thủ tục tố tụng dân sự

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Hỏi: Xin cho biết về chi phí cho người làm chứng trong thủ tục tố tụng dân sự?

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=121300&sub=69&top=40