Chỉ người ốm mới "tự nguyện" đóng bảo hiểm y tế?

    Gốc

    Mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân của ngành y tế liệu có thực hiện được khi những đối tượng đóng BHYT bắt buộc vẫn tìm mọi cách để trốn tránh, còn những đối tượng đóng BHYT tự nguyện thì chỉ "tự nguyện" khi bản thân họ bị đau ốm?

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17100