Chỉ khoảng 1% công nhân mắc bệnh nghề nghiệp

Trong báo cáo về tình hình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn, UBND TP.HCM cho biết chỉ có khoảng 1% số người lao động trên địa bàn được phát hiện mắc bệnh nghề nghiệp.