Chỉ định nhà thầu tư vấn lập dự án nạo vét luồng tàu qua cửa Định An

Thủ tướng giao Bộ GTVT chỉ đạo thực hiện chỉ định nhà thầu tư vấn lập dự án theo đúng quy định hiện hành. Chi tiết...