Chỉ định 306 trong tổng số 381 gói thầu

Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đấu thầu tại Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai.

Chỉ định 306 trong tổng số 381 gói thầu - Ảnh 1

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai, từ năm 2014 đến tháng 6/2016, Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai đã thực hiện 381 gói thầu, tổng giá trị là hơn 864.089.007.601 đồng, giá trị trúng thầu là 845.378.684.070 đồng, chênh lệch giảm sau khi đấu thầu là 18.710.323.531 đồng, tương đương 2,17% giá gói thầu.

Trong 381 gói thầu mà Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai thực hiện, có 306 gói thầu thực hiện theo hình thức chỉ định thầu với tổng giá trị là 58.465.893.601 đồng. Tỷ lệ giảm giá sau khi chỉ định thầu là 2,66%. Có 72 gói thầu được Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi với tổng giá trị là 805.150.314.000 đồng và tổng giá trúng thầu là 787.995.707.638 đồng. Tỷ lệ chênh lệch giảm sau đấu thầu đạt 2,13%. Đặc biệt, có 3 gói thầu được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh nhưng tỷ lệ chênh lệch giảm sau khi chào hàng chỉ đạt 0,24%.

Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết, tỷ lệ giảm giá đối với các gói thầu chào hàng cạnh tranh do Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai tổ chức còn thấp. Từ đó, đề nghị đơn vị này cần lưu ý hơn trong công tác đấu thầu để mang lại hiệu quả cao hơn.

Văn Huyền