Chỉ đạo quyết liệt các biện pháp hạn chế tai nạn giao thông do xe khách gây ra

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Ngày 22-9, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia có Công điện đề nghị Ban an toàn giao thông (ATGT) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ: Công an, Giao thông vận tải chỉ đạo quyết liệt các biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông do xe khách gây ra.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131434&sub=52&top=37