Chi cục trưởng Kiểm lâm Quảng Trị bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Liên quan đến nhiều vi phạm, ông Trần Văn Tý - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ngày 21/9, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị cho biết, Ban Thường vụ đơn vị này đã thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Văn Tý - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, ông Trần Văn Tý trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Bí thư chi bộ Văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Trưởng Ban quản lý dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng đã có nhiều vi phạm.

Cụ thể, các vi phạm gồm: Sử dụng tài chính của đơn vị vào một số nhiệm vụ trái quy định, vi phạm Luật Ngân sách; không ban hành quy chế hoạt động; không phân công nhiệm vụ cho các thành viên để tổ chức thực hiện; quyết định một số nhiệm vụ sai nguyên tắc; một số hạng mục dự án chưa thực hiện nhưng đã thanh toán, giải ngân là vi phạm quy tắc tập trung dân chủ và Luật Kế toán.

Trụ sở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị

Trụ sở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị

Chi ủy Văn phòng Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị cũng bị Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì chưa phát huy vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; vi phạm quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa Chi ủy với Chi cục trưởng về lãnh đạo cán bộ đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao; thiếu kiểm tra, giám sát, tham gia ý kiến, để người đứng đầu cấp ủy cơ quan và một số cán bộ đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm Luật Ngân sách, Luật Kế toán.

Bên cạnh đó, ông Trần Hiệp, Phó Bí thư chi bộ Văn phòng Chi cục Kiểm lâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và ông Văn Ngọc Thắng, Chi ủy viên chi bộ Văn phòng Chi cục Kiểm lâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm có vi phạm, khuyết điểm nhưng chưa đến mức áp dụng hình thức kỷ luật, cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Quảng Trị phát hiện trong năm 2019 và 2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị xảy ra hàng loạt sai phạm liên quan đến chi ngân sách, đầu tư xây dựng với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, chi thanh toán trùng hơn 43 triệu đồng; thanh toán nhưng chưa thực hiện, thanh toán vượt số lượng, khối lượng thực tế hơn 293 triệu đồng; thanh toán không đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đối tượng 44,3 triệu đồng; lập hồ sơ khống để nghiệm thu thanh toán hơn 534 triệu đồng tiền diễn tập, tập huấn phòng cháy chữa cháy rừng; thanh toán vượt khối lượng thi công cho 3 nhà thầu hơn 147 triệu đồng.

Đến tháng 9/2021, theo đề nghị của Viện KSND tỉnh Quảng Trị, Thanh tra tỉnh đã chuyển báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra về những sai phạm ở Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Sau 2 lần tạm đình chỉ để chờ kết luận giám định từ Sở Tài chính, đầu tháng 7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị mới phục hồi điều tra.

Đông Hiền

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chi-cuc-truong-chi-cuc-kiem-lam-quang-tri-bi-cach-tat-ca-chuc-vu-trong-dang-d566707.html