Chi cục thuế Long Biên: Kế hoạch cụ thể đã góp phần tăng thu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Từ đầu năm đến nay, số thu do Chi cục thuế Long Biên đảm nhiệm đạt gần 81 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước và bằng 35% dự toán pháp lệnh giao trong năm 2008.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=55265