Chỉ có người thông minh mới đếm đủ số tam giác trong hình

Các ấy đếm cẩn thận kẻo nhầm lẫn nha. Thử nào!

1. Tìm số phù hợp điền vào chỗ trống?

Chỉ có người thông minh mới đếm đủ số tam giác trong hình - Ảnh 1

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/chi-co-nguoi-thong-minh-moi-dem-du-so-tam-giac-trong-hinh-3538281-p2.html">=> Đáp án

2. Hãy tìm chữ "Difficult"

Chỉ có người thông minh mới đếm đủ số tam giác trong hình - Ảnh 2

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/chi-co-nguoi-thong-minh-moi-dem-du-so-tam-giac-trong-hinh-3538281-p3.html">=> Đáp án

3. Có bao nhiêu hình tam giác?

Chỉ có người thông minh mới đếm đủ số tam giác trong hình - Ảnh 3

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/chi-co-nguoi-thong-minh-moi-dem-du-so-tam-giac-trong-hinh-3538281-p4.html">=> Đáp án

Ốc Sên