Chỉ có duy nhất một thí sinh quên cả 3 loại giấy tờ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sáng nay, dù trời mưa khá nặng hạt song tại tất cả các hội đồng thi, lễ khai mạc vẫn diễn ra bình thường vào lúc 7h.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=68827