Chỉ có đầu mà không có cuối!

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Tháng khuyến mãi của Hà Nội đã được quảng bá rầm rộ với 314 DN, thương nhân tại 729 địa điểm, với nhiều mặt hàng như điện tử, may mặc, đồ gia dụng, nội thất, thực phẩm... Tuy nhiên, kết thúc tháng khuyến mãi, chỉ có 61/314 DN báo cáo kết quả.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17908