Chỉ có 4 cựu hoa hậu xuất hiện

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đêm giao lưu ca nhạc 20 năm Hoa hậu Việt Nam nhưng chỉ có 4 cựu hoa hậu có mặt, hoa hậu Bùi Bích Phương, hoa hậu Diệu Hoa, hoa hậu Hà Kiều Anh và hoa hậu Ngọc Khánh.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=92146