Chỉ có 30% thí sinh có điểm trên trung bình

    Gốc

    Hanoinet - Theo hệ thống điểm của trường thì có 142 thí sinh có số điểm 15 trở lên chiếm gần 30 % trong tổng số 613 thí sinh dự thi. Còn lại hơn 70% thí sinh có số điểm dưới trung bình.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=80385