Chị Chu Hồng Minh tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn Hà Nội

  Tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hà Nội khóa XVI đã bầu 17 anh chị vào Ban Thường vụ Thành Đoàn.

  Chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành Đoàn khóa XV tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Thành Đoàn Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

  Hội nghị cũng bầu 4 Phó Bí thư Thành Đoàn khóa XVI, gồm: Anh Nguyễn Đức Tiến, anh Trần Quang Hưng, anh Nguyễn Tiến Hưng và anh Đào Đức Việt.

  Chị Chu Hồng Minh - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

  Chị Chu Hồng Minh - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

  Chị Chu Hồng Minh (sinh năm 1984, quê quán tỉnh Hải Dương) có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Văn hóa học, Cao cấp Lý luận chính trị.

  Trong quá trình công tác, chị từng trải qua các vị trí, chức vụ: Phó trưởng Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Thành Đoàn Hà Nội; Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn; Phó Trưởng Ban công tác Thiếu nhi Thành Đoàn.

  Sau đó, chị Chu Hồng Minh làm Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Thành Đoàn Hà Nội; Phó Bí thư Quận Đoàn Ba Đình; Trưởng Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn.

  Từ tháng 7/2017 – 2/2020: Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội; Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội; Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

  Từ tháng 2/2020: Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn; Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội.

  Từ tháng 10/2020 đến nay: Bí thư Thành Đoàn Hà Nội.

  Dương Triều

  Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/chi-chu-hong-minh-tai-dac-cu-bi-thu-thanh-doan-ha-noi-post1473665.tpo