Chỉ cấp giấy chứng nhận nếu đã chấp hành xử lý vi phạm

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    1 đăng lạiGốc

    Trong khi chờ sửa đổi văn bản pháp luật liên quan, nhà xây không phép, sai phép sau 1-7-2004 (Luật Xây dựng có hiệu lực) chỉ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2009/01/02/105407/12152