Chi bộ VKSND huyện Lộc Hà tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Quy định số 114-QĐ/TW

Ngày 27/2, Chi bộ VKSND huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về những nội dung cơ bản, những điểm mới của Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Định - Bí thư Chi bộ VKSND huyện Lộc Hà chủ trì buổi sinh hoạt, tham dự còn có các Đảng viên trong Chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ đã thông qua các nội dung Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 (thay thế Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019) của Ban Chấp hành hành Trung ương về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Trong đó, nêu rõ Quy định số 114-QĐ/TW gồm 5 Chương, 16 Điều quy định 19 hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ gồm 8 hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn; 6 hành vi chạy chức, chạy quyền; 5 hành vi tiêu cực khác và một số giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Đồng thời quán triệt, phổ biến những điểm mới của Quy định 114-QĐ/TW so với Quy định 205/TW ngày 23/9/2019…

 Chi bộ VKSND huyện Lộc Hà tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Quy định số 114-QĐ/TW.

Chi bộ VKSND huyện Lộc Hà tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Quy định số 114-QĐ/TW.

Tiếp đó, các đảng viên trong Chi bộ đã tham gia thảo luận tích cực, đánh giá lại những kết quả đạt được của Chi bộ trong công tác lãnh đạo thực hiện các quy định của Đảng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua, liên hệ trách nhiệm của bản thân trong thực hiện các quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay đồng thời tập trung đưa ra các nhóm giải pháp phòng chống, tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới.

Việc Chi bộ lựa chọn và tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với triển khai Quy định 114-QĐ/TW và đề ra các giải pháp có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay.

Lê Na - VKSND huyện Lộc Hà

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/chi-bo-vksnd-huyen-loc-ha-to-chuc-sinh-hoat-chuyen-de-ve-quy-dinh-so-114-qd-tw-153936.html