Chỉ 40% nông dân tiếp cận được nguồn vốn kích cầu

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Chương trình kích cầu nông nghiệp, nông thôn thông qua việc hỗ trợ lãi suất cho nông dân vay vốn sản xuất kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành gần nửa năm. Tuy nhiên, đến thời điểm này mới chỉ có 40% nông dân được tiếp cận với nguồn vốn.

    Thời gian vay ngắn, thủ tục rườm rà, chưa có biện pháp giám sát hiệu quả… Quá nhiều rào cản khiến nông dân khó tiếp cận được nguồn vốn này. Khi Quyết định mới ban hành, hàng triệu người nông dân phấn khởi, nhưng đi vào thực tế đã xảy ra hàng loạt rào cản khó khăn khiến chính sách vẫn nằm trên giấy, và chỉ có một số ít người nông dân được tiếp cận với Chương trình này. Một lý do khiến gói kích cầu cho nông nghiệp, nông thôn chưa thông là điều kiện các tổ chức tín dụng đưa ra để được vay vốn quá ngặt nghèo. Theo Tổng Thư ký Hiệp hội làng nghề Việt Nam Lưu Duy Dần, muốn được vay vốn, nông dân, các chủ cơ sở sản xuất làng nghề phải có tài sản thế chấp. Thế nhưng, đa phần ngân hàng định giá tài sản thế chấp thấp, cao nhất cũng chỉ bằng 50% giá trị tài sản, nên số vốn vay rất ít, không đáp ứng được nhu cầu sản xuất

    Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/thoisuxahoi/tintucsukien/2009/6/147729.cand