Chỉ 10 giây, bạn có thể tìm con chim đang ngụy trang?

Những con chim này có tài ngụy trang đỉnh cao luôn, bạn có thể phát hiện ra chúng chỉ trong 10 giây? Hãy thử nhé!

Chỉ 10 giây, bạn có thể tìm con chim đang ngụy trang? - Ảnh 1

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/chi-10-giay-ban-co-the-tim-con-chim-dang-nguy-trang-3497247-p2.html">=> Đáp án

Chỉ 10 giây, bạn có thể tìm con chim đang ngụy trang? - Ảnh 2

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/chi-10-giay-ban-co-the-tim-con-chim-dang-nguy-trang-3497247-p3.html">=> Đáp án

Chỉ 10 giây, bạn có thể tìm con chim đang ngụy trang? - Ảnh 3

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/chi-10-giay-ban-co-the-tim-con-chim-dang-nguy-trang-3497247-p4.html">=> Đáp án

Ốc Sên