Chết vì “giác hơi, bấm huyệt”

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Một bệnh nhân đã chết sau khi “bác sỹ chui” sử dụng chiêu chữa bệnh khá lạ là cắm kim vào huyệt sau đó dùng giác hơi hút máu.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/2/85812.cand