Chết vì đánh nhân viên quán chân gà nướng

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Luân dùng chai bia đập vào đầu Tín (nhân viên quán chân gà nướng)rồi kéo nhóm bạn trở lại cùng xông vào đánh Tín. Bị dồn vào đường cùng, Tín rút dao bấm chống trả, đâm Luân chết.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2008/11/102638.cand