Chết cười với những nhóc tỳ 'nghịch như quỷ sứ'

Những nhóc tì nghịch ngợm thì vô đối nhưng cũng đáng yêu không kém.

Chết cười với những nhóc tỳ 'nghịch như quỷ sứ' - Ảnh 1

Chui hộp và trượt cầu thang.

Chết cười với những nhóc tỳ 'nghịch như quỷ sứ' - Ảnh 2

Chỉ là làm chưa quen thôi mà.

Chết cười với những nhóc tỳ 'nghịch như quỷ sứ' - Ảnh 3

Cách xuống cầu thang nhanh nhất.

Chết cười với những nhóc tỳ 'nghịch như quỷ sứ' - Ảnh 4

Không ai chịu nhường nhịn ai.

Chết cười với những nhóc tỳ 'nghịch như quỷ sứ' - Ảnh 5

Ối giời, đưa thư gì mà vội vàng thế?

Chết cười với những nhóc tỳ 'nghịch như quỷ sứ' - Ảnh 6

Mẹ ơi, muộn rồi dậy thôi nào.

Chết cười với những nhóc tỳ 'nghịch như quỷ sứ' - Ảnh 7

Đang buồn ngủ còn bắt ăn là sao chứ?