Chênh vênh con đường tới lớp

Mưa lũ đã cuốn trôi một đoạn đường đến trường ở thôn Séo Trung Hồ Mông. Hàng ngày thầy trò bản thôn này phải đi qua con đường sạn đạo gác bằng tre và gỗ để đến trường rất khó khăn.