Chén bát Trung Quốc khử trùng: Dùng hay không?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Gần đây, một số nhà hàng ở Trung Quốc phục vụ cho khách các bộ đồ ăn đã khử trùng. Bộ đồ ăn gồm chén, đĩa, ly, muỗng, được gói gọn trong túi nhựa mỏng, do các công ty khử trùng chuyên nghiệp cung cấp cho nhà hàng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=71821