Chém vợ rồi chém con dâu

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Khi con dâu vào can ngăn chuyện chém vợ, Thành tức khí “tặng” luôn cho cô con dâu nhiều nhát chém vào đầu và tay.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/4/88437.cand