Chém gần lìa tay ở Sài Gòn

2 thanh niên dí theo một người đàn ông rồi chém gần lìa tay trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh.