Chém chết mẹ vợ rồi tự sát

    Báo Công An Nhân Dân
    4 đăng lạiGốc

    Nhờ mẹ vợ ngăn không cho vợ đi làm ăn xa nhưng không được, Lê Chí Tâm tức tối đến nhà vợ gây sự rồi dùng dao chém bà nhạc tử vong. Sau đó, Tâm dùng dao đâm vào bụng mình để tự sát nhưng không chết.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2009/2/108739.cand