Chế tạo xe tự hành trong môi trường y tế độc hại

    Báo VTC News
    Gốc

    Nhóm các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Tự động hóa, đã nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công xe tự hành phục vụ trong môi trường y tế độc hại.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/266016/Default.aspx