Chế tạo mô hình tàu sân bay bằng thép có thể điều khiển từ xa

Chế tạo mô hình tàu sân bay bằng thép có thể điều khiển từ xa

Thợ hàn chế mô hình tàu sân bay bằng thép có thể điều khiển từ xa

Thợ hàn chế mô hình tàu sân bay bằng thép có thể điều khiển từ xa

Một người thợ hàn tên Ren Bailin đang sưu tầm hơn một chục mô hình tàu sân bay. Tất cả đều do Ren tự chế...