Chế tài đối với hành vi chở quá số người quy định trên xe ôtô khách

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Hỏi: Xe ôtô khách 44 chỗ ngồi, lái xe chở 104 người bị CSGT lập biên bản, phạt tiền, tịch thu giấy phép lái xe và tháo biển số xe có đúng quy định không? Đề nghị Quý báo cho biết cụ thể về cách tính số người chở vượt quá đối với xe ôtô khách? (Ông Vũ Quốc Thanh, Chi Lăng, Lạng Sơn).

    Trả lời: Điều 27 Nghị định số 146/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng trên mỗi người (hành khách) vượt quá quy định được phép chở của phương tiện (trừ xe buýt) đối với hành vi chở quá từ 2 người trở lên trên xe đến 9 chỗ ngồi, chở quá từ 3 người trở lên trên xe 10 chỗ ngồi đến xe 15 chỗ ngồi, chở quá từ 4 người chở lên trên xe 16 chỗ ngồi đến xe 30 chỗ ngồi, chở quá từ 5 người trở lên trên xe 30 chỗ ngồi. Cách tính số người vượt quá (X) để tiến hành xử phạt như sau: X = Tổng số người trên xe khi kiểm tra - (số người hoặc số chỗ ghi trên giấy đã đăng ký xe + số người chở thêm của loại xe mà chưa đến mức xử phạt). Cụ thể trường hợp bạn hỏi được tính như sau: X = 104 người - (44+4) = 56 người. Theo quy định tại Nghị định số 146/2007/NĐ-CP thì trường hợp này sẽ bị phạt tiền 56 người x 150.000 đồng = 8.400.000 đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, do chở vượt quá trên 100% số người (khách) quy định thì còn bị tước quyền sử dụng GPLX không thời hạn và đình chỉ phương tiện 30 ngày bằng hình thức tạm giữ biển số xe theo quy định tại Thông tư số 23/2008/TT-BCA-C11 của Bộ Công an

    Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/tuvanphapluat/2009/8/150267.cand