Chế phẩm sinh học sản xuất rau hữu cơ an toàn

Không dùng phân bón, không thuốc bảo vệ thực vật, nhưng rau vẫn xanh đẹp và năng suất tăng từ 20-25% so với phương pháp canh tác truyền thống. Nhiều người có thể không tin nhưng điều này đang được triển khai ở nhiều vùng rau của cả nước và Hà nội.