Chế độ tử tuất với người thân thế nào?

Theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 67 Luật BHXH thì thân nhân của những người quy định tại khoản 1, Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm: a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai.

Chế độ tử tuất với người thân thế nào? - Ảnh 1

Thân nhân của những người quy định tại khoản 1, Điều 67 Luật BHXH được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng - Ảnh: T.L

Bạn đọc có số điện thoại 0977303xxx (Thanh Hóa) gọi đến đường dây nóng của Văn phòng TVPL Báo Lao Động cho biết: Bố bạn chết và thuộc đối tượng người thân được hưởng trợ cấp tuất. Trường hợp bạn bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, nhưng đã có vợ thì có được hưởng trợ cấp tử tuất hay không?

Văn phòng TVPL Báo Lao Động trả lời: Theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 67 Luật BHXH thì thân nhân của những người quy định tại khoản 1, Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm: a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

Các Nghị định, thông tư hướng dẫn về điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quy định con từ đủ 18 tuổi trở lên mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà có vợ, chồng thì không được hưởng trợ cấp tuất. Do đó, trường hợp của bạn được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng suốt đời. Bạn nên liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH huyện nơi gia đình cư trú để tìm hiểu thêm.

Clip Luật sư nói về hành vi sử dụng súng hơi tự chế - Nguồn: Tuổi trẻ:

Nam Dương