Chế độ thăm, gặp phạm nhân

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Hỏi: Đề nghị báo cho biết chế độ thăm, gặp thân nhân của phạm nhân đang thi hành hình phạt tù được quy định như thế nào?

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=139763&sub=69&top=40