Chế độ thai sản với người nhờ mang thai hộ

Bạn đọc có số điện thoại 01269835XXX gọi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Chị tôi do điều kiện sức khỏe nên không thể mang thai được. Chị tôi vẫn đi làm và tham gia BHXH đầy đủ. Chị tôi nhờ người khác mang thai hộ để sinh con. Khi nhận con, chị tôi có được hưởng chế độ thai sản không?

Luật sư Nguyễn Hữu Học, Đoàn Luật sư TPHCM, trả lời: Điều 4 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật BHXH 2014 quy định về chế độ thai sản của người mẹ nhờ mang thai hộ như sau:

Chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ theo quy định tại khoản 2, Điều 35 của Luật BHXH được quy định như sau: 1. Người mẹ nhờ mang thai hộ đã đóng BHXH bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con thì được hưởng các chế độ sau:

a) Trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ mang thai hộ sinh con trong trường hợp lao động nữ mang thai hộ không tham gia BHXH bắt buộc hoặc không đủ điều kiện quy định tại khoản 3 điều 3 của Nghị định này; Trường hợp lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ không tham gia BHXH bắt buộc hoặc không đủ điều kiện quy định tại khoản 3 điều 3 của Nghị định này thì người chồng đang đóng BHXH bắt buộc vào quỹ ốm đau, thai sản của người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con.

b) Được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Trường hợp sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ nhờ mang thai hộ được nghỉ thêm 1 tháng; Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ không nghỉ việc thì ngoài tiền lương vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

c) Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ chết hoặc gặp rủi ro mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền khi con chưa đủ 6 tháng tuổi thì người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ nhờ mang thai hộ theo quy định tại điểm b khoản này;

d) Trường hợp người cha nhờ mang thai hộ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng quy định tại điểm c khoản này đang tham gia BHXH bắt buộc mà không nghỉ việc thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ nhờ mang thai hộ theo quy định tại điểm b khoản này;

đ) Trường hợp sau khi sinh con, nếu con chưa đủ 6 tháng tuổi bị chết thì người mẹ nhờ mang thai hộ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 3 điều 34 của Luật BHXH.

Như vậy, việc chị bạn được hưởng chế độ thai sản thế nào còn phụ thuộc vào thời gian đã tham gia BHXH của chị bạn.

NAM DƯƠNG