Chế độ làm việc của phụ nữ đang nuôi con

Hiện tôi đang nuôi con nhỏ 9 tháng, chế độ làm việc của phụ nữ đang nuôi con dưới 12 tháng là được nghỉ 60 phút mỗi ngày. Tôi muốn hỏi là nếu tôi làm thêm vào chủ nhật thì có được nghỉ 60 phút không? Và cách tính tiền lương làm thêm giờ tính như thế nào nếu tôi làm thêm 1 tiếng mỗi ngày?

NGUYỄN THÚY NGÀ (Đồng Văn, Hà Nam) Trả lời: Về chế độ với lao động nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được quyền nghỉ 1h/ngày để có điều kiện chăm sóc và nuôi dưỡng con nhưng nếu không nghỉ thì không được hưởng gì cả. Tại Điều 115 của Luật Lao động thì: 1- Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động nữ có thai từ tháng thứ 7 hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi để làm thêm giờ, làm việc ban đêm và đi công tác xa. Trong trường hợp của bạn, nếu bạn được người sử dụng lao động đề nghị làm thêm 1h/ngày thì tiền lương làm ngoài giờ với ngày thường là 150%, với ngày nghỉ là 200%, ngày lễ tết là 300%. XH-BĐ