Chế độ dinh dưỡng và hệ vi khuẩn đường ruột liên quan mật thiết với nhau

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng sự sẵn có của đạm trong ruột để vi khuẩn dễ dàng tiếp cận đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh quan hệ tương tác giữa vi khuẩn đường ruột và con người.

Chế độ dinh dưỡng và hệ vi khuẩn đường ruột liên quan mật thiết với nhau - Ảnh 1

Trong công trình nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Cell Metabolism, các nhà khoa học ở Đại học Sydney, Úc, cho biết họ đang tiến một bước gần hơn để hiểu mối liên hệ giữa các chế độ ăn uống khác nhau và sức khỏe đường ruột. Việc này có thể giúp xác định xem chế độ ăn uống tác động đến hệ vi sinh vật ở đường ống - ruột dạ dày như thế nào.

Họ đã phát hiện ra rằng sự sẵn có của đạm trong ruột để vi khuẩn dễ dàng tiếp cận đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh quan hệ tương tác giữa vi khuẩn đường ruột và con người. "Có rất nhiều chế độ ăn uống khác nhau hình như đều nhằm củng cố sức khỏe đường ruột nhưng cho đến bây giờ chưa ai tiến hành kiểm tra chi tiết các chế độ ăn uống đó. Ai cũng biết rằng thế cân bằng của hệ vi khuẩn đường ruột rất quan trọng đối với hệ miễn dịch, hệ tiêu hóa và sức khỏe toàn cơ thể nói chung. Trước đó, người ta đã xác định được rằng những đặc điểm nhất định của chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng tới hệ vi khuẩn đường ruột", Phó giáo sư Andrew Holmes chia sẻ.

Các nhà khoa học Úc đã kiểm tra hiệu quả của 25 chế độ dinh dưỡng với thành phần protein, gluxit và mỡ trên 858 con chuột thí nghiệm. Mặc dù hệ vi khuẩn đường ruột rất đa dạng, nhưng các nhà khoa học đã phát hiện được 2 sơ đồ tác động chủ yếu - tùy theo mức tiêu thụ protein và gluxit mà quần thể vi khuẩn tăng lên hoặc giảm xuống. Chủ yếu các vi khuẩn đều cần gluxit và đạm. Hệ vi khuẩn đường ruột phản ứng với chính sự thay đổi mối tương quan giữa protein và gluxit. Điều này đúng đối với tất cả các loài vi khuẩn đường ruột. Đồng thời, chế độ ăn uống giàu gluxit giúp nhiều hơn vào việc duy trì sự tác động tương hỗ tích cực trong hệ vi khuẩn đường ruột.

Các nhà nghiên cứu hy vọng phát hiện mới này sẽ đặt nền móng cho việc lập mô hình chính xác hơn trên máy tính để kiểm tra hàng trăm biến thể chế độ ăn uống khác nhau, giúp kết hợp các chế độ ăn uống để bảo đảm sức khỏe đường ruột tối ưu.

Vũ Trung Hương