Chế độ dinh dưỡng khi cơ thể nhiễm khuẩn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Các lá phổi được tạo ra bởi hệ thống đường dẫn nối tới cuống phổi, nơi có cấu tạo không bằng phẳng để lưu giữ các chất nhầy.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=119879