CHDCND Triều Tiên từ chối chuyến thăm của phái viên LHQ

CHDCND Triều Tiên từ chối đề xuất trên giữa lúc căng thẳng lên cao liên quan tới khả năng Bình Nhưỡng tiến hành thử tên lửa.