CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc lập quỹ hỗ trợ chung

Tập đoàn đầu tư Daepung của CHDCND Triều Tiên và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc vừa đạt được thỏa thuận thành lập một quỹ tài chính chung trị giá 10 tỉ USD nhằm hỗ trợ các công ty Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng tại Triều Tiên.