CHDCND Triều Tiên ráp tên lửa

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Báo chí Hàn Quốc hôm qua, 3-6-2009, đưa tin CHDCND Triều Tiên đang chuẩn bị ráp một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có tầm với tới đất Mỹ, có thể được phóng vào giữa tháng sáu. CHDCND Triều Tiên cũng đã sẵn...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/20081230.85897/copy5_of_20081230.58655/20090603.48888.html