Chạy xe ôm phải đăng ký kinh doanh (?!)

    Báo Người Lao Động
    1 đăng lạiGốc

    Đây là lần thứ hai, Bộ GTVT đưa ra ý định quản lý hoạt động xe ôm. Năm 2002, vấn đề này lần đầu tiên được đề cập nhưng đã vấp phải sự phản ứng gay gắt của dư luận

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090318112823702P0C1002/chay-xe-om-phai-dang-ky-kinh-doanh-.htm