Chạy ứng dụng Android trên máy tính Windows 7

Nếu bạn muốn chạy ứng dụng Android trên máy tính Windows, hãy tải về phần mềm BlueStacks App Player beta. Phần mềm này giả lập ứng dụng Android chạy trên các hệ điều hành Windows XP, Vista, và Windows 7. Bạn có thể xem giới thiệu qua về phần mềm này tại đây. Trong bài viết này, chúng tôi hướng dẫn các bước sử dụng máy tính chạy Windows 7 cài đặt phần mềm App Player beta. Sau đó cài đặt và chạy thử một số trò chơi được viết cho Android.

Nếu bạn muốn chạy ứng dụng Android trên máy tính Windows, hãy tải về phần mềm BlueStacks App Player beta . Phần mềm này giả lập ứng dụng Android chạy trên các hệ điều hành Windows XP, Vista, và Windows 7. Bạn có thể xem giới thiệu qua về phần mềm này tại đây . Trong bài viết này, chúng tôi hướng dẫn các bước sử dụng máy tính chạy Windows 7 cài đặt phần mềm App Player beta. Sau đó cài đặt và chạy thử một số trò chơi được viết cho Android.