Chạy quá tốc độ còn... vác dao chém CSGT

    Báo Công An Nhân Dân
    3 đăng lạiGốc

    Chạy xe quá tốc độ quy định và bị xử phạt, Nguyễn Anh Tuấn không chịu ký vào biên bản vi phạm an toàn giao thông do CSGT lập mà bỏ đi. Khi quay lại, Tuấn vác theo 2 con dao, lao thẳng vào những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ...

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/10/77567.cand