'Chạy nước rút' trên công trường cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Theo kế hoạch, ngày 30/6/2024, cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ thông xe toàn tuyến, do đó, những ngày này, các nhà thầu đang huy động tổng lực thi công để đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Anh Tấn - Ngân Giang

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/chay-nuoc-rut-tren-cong-truong-cao-toc-dien-chau-bai-vot-post268763.html