Chạy nước rút để được mua giá cũ

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    1 đăng lạiGốc

    Đến ngày 31 - 12 là chấm dứt bán nhà sở hữu nhà nước theo giá cũ, trong khi tại TP.HCM hiện còn hàng ngàn căn chưa bán...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/12/22/084021/4857