Cháy nhà thờ Hồi giáo hơn 2000 năm tuổi ở Jerusalem

Trong ngày 15.4 nhà thờ Đức Bà ở Paris, Pháp bốc cháy thì ở Jerusalem một phần thánh đường của nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa hơn 2000 năm tuổi cũng bị bốc cháy.