Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông

Vào khoảng 13 giờ 45 phút ngày 1/11, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực quán karaoke ở địa chỉ 45 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Vào khoảng 13 giờ 45 phút ngày 1/11 đã xảy ra một vụ cháy lớn tại quán karaoke ở địa chỉ số 45 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 1

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 2

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 3

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 4

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 5

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 6

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 7

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 8

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 9

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 10

Hiện trường vụ cháy. (PV/Vietnam+)

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 11

Hiện trường vụ cháy. (PV/Vietnam+)

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 12

Hiện trường vụ cháy. (PV/Vietnam+)

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 13

Hiện trường vụ cháy. (PV/Vietnam+)

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 14

Hiện trường vụ cháy. (PV/Vietnam+)

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 15

Hiện trường vụ cháy. (PV/Vietnam+)

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 16

Hiện trường vụ cháy. (PV/Vietnam+)

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 17

Hiện trường vụ cháy. (PV/Vietnam+)

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 18

Hiện trường vụ cháy. (PV/Vietnam+)

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 19

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 20

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 21

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 22

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 23

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 24

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 25

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 26

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 27

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 28

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cháy lớn tại quán karaoke Kevin trên đường Trần Thái Tông - Ảnh 29

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)