Châu về hợp phố

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSCT) Sau thời gian dài “tạm trú” tại SK Kịch Sài Gòn, ngày 5-7, NSƯT Việt Anh (ảnh) sẽ trở về mái nhà xưa - Kịch Phú Nhuận, nơi anh đã cùng Hồng Vân, Ngọc Giàu, Lê Vũ Cầu khởi dựng sân khấu này, trong vở mới Nước mắt...

    Nguồn Đầu Tư: http://www7.congan.com.vn/hau_truong/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8400377487/mlnews.2008-06-26.8574752643